Logo

phone 0905 401 002

Poskytované služby:

 • Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • Vypracovanie daňového priznania DPH
 • Vypracovanie daňového priznania DPPO a DPFO s prílohami
 • Spracovanie mzdovej agendy, výkazov z poisťovne
 • Spracovanie RZ závislej činnosti

Úradné hodiny:

 • Pondelok - Piatok:9 - 17:00 hod.
 • Sobota:neúradujeme
 • Nedela:neúradujeme

Podľa potreby a telefonickom dohovore.

Vedenie účtovníctva:

Počas úradných hodín je možné nás kontaktovať telefonicky
na tel. čísle: 0905 401 002.

Prípadne nám pošlite mail na: skalnikova@heska.sk

Ponúkame:

1. Jednoduché účtovníctvo

V službe je zahrnuté :

 • Vedenie účtovníctva – peňažný denník
 • Evidencia prijatých a vydaných faktúr
 • Evidencia hmotného a drobného majetku
 • Zostavovanie priznania DPH
 • Vypracovanie štatistických výkazov

2. Podvojné účtovníctvo

V službe je zahrnuté :

 • Evidencia prijatých a vydaných faktúr
 • Vedenie pokladničných kníh
 • Prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie na daňové účty
 • Evidencia hmotného a nehmotného majetku
 • Evidencia účtovného denníka, súvahy, výkazu zisku a hlavnej knihy
 • Vedenie potrebných účtovných kníh , účtovníctva – účtovného denníka, knihy faktúr
 • Zapisovanie účtovných prípadov do analytickej evidencie
 • Zostavenie priznania DPH
 • Vypracovanie štatistických výkazov

3. Mzdové účtovníctvo

V službe je zahrnuté :

 • Spracovanie výplat podľa podkladov objednávateľa
 • Výpočet poistných odvodov
 • Zrážky zo mzdy a exekúcie
 • Vyhotovenie prevodných príkazov pre banku
 • Spracovanie výkazov do poisťovní a daňový úrad v elektronickej alebo papierovej forme
 • Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do poisťovní
 • Vypracovanie ročného zúčtovania zamestnancom
 • Spracovanie personálnej agendy – potvrdenia a dokumenty pre zamestnancov (Evidenčné listy, potvrdenia o príjme)

4. Daňové priznanie pre fyzické a právnické osoby

V službe je zahrnuté :

 • Optimalizácia daňových výdavkov
 • Transformácia na daňový základ
 • Výpočet dane z príjmu a preddavkov na daň
 • Vypracovanie účtovných výkazov a príloh k DP
 • Spracovanie DP dane z MV
 • Mesačné alebo štvrťročné spracovanie účtovníctva
 • Vypracovanie priznania DPH, kontrolného výkazu a podkladov k priznaniu Ročná uzávierka
 • Vypracovanie DP
  • typ A – zamestnanci
  • Typ B – živnostníci – podnikatelia
 • Vypracovanie priznania DPH, evidencie a kontrolný výkaz, spracovanie súhrnného výkazu
 • Elektronické podanie priznaníNašou prioritou je profesionálny prístup a spokojnosť klienta. Spracovanie účtovníctva a miezd je podložené vypracovanou zmluvou.

Kontaktný Formulár